Strona główna1 » Polityka prywatności
Kontakt
 • PPHU TechniCast Piotr Góra
  ul. Cała 2A, 97-300 Piotrków Trybunalski
  NIP: 771-115-85-90
 • E-mail:biuro@cortenstyle.eu
 • Telefon885 195 006
 • Godziny działania sklepuPn - Pt 9.00 - 16.00
Chmura tagów

Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest  PPHU TechniCast Piotr Góra, Piotrków Trybunalski 97-300, ul. Czysta 32, REGON 100340023, NIP 771-115-85-90 wpisanej do Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

II. W sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem biuro@cortenstyle.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej. 

III. Cele i podstawy przetwarzania. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane: 

 •  w celu zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych Klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo obowiązek przetwarzania tych danych będą na nas nakładać przepisy prawa. 

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa, mogą zostać zmienione lub poprawione w ramach procedury przewidzianej prawem. 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny do osiągnięcia powyższych celów. 

IV. Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane w niezbędnym zakresie następującym odbiorcom: 

 • firmom, z którymi współpracujemy, w celu należytego wykonywania zawartych umów (np. firmy kurierskie)
 • instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy,
 • naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym. 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych danych jest: 

– niezbędne do zawarcia/wykonania umowy/umów które zawarliśmy lub do wykonania innego celu związanego z przetwarzaniem, w celach, o których mowa w pkt III. 
– niezbędne do korzystania z oferowanych przez nas usług lub treści prezentowanych w sieci Internet 
– dobrowolne, jeśli dotyczy otrzymywania informacji handlowych oraz innych informacji przeznaczonych dla Klientów Wydawnictwa przekazywanych pocztą elektroniczną lub tradycyjną. 


Przejdź do strony głównej